ΔΩΡΕΆΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΑΠΌ 50 ΕΥΡΏ
Φόρτωση...

Όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος

Ισχύει από 01.01.2023

Όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ("Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις") διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα semilac.gr/gr (η "Ιστοσελίδα"). Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει και ελέγχεται από την Nesperta Europe sp. z.o.o., μια πολωνική εταιρεία με έδρα στη ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek (Πολωνία)- εγγεγραμμένη στο Εθνικό Δικαστικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βαρσοβίας, Εμπορικό Τμήμα XII του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου με αριθμό KRS 0000860765- NIP: PL5252837102- REGON: 387104337 ("Nesperta" ).
 2. Τσεκάροντας το πλαίσιο, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
 3. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν και να επικαιροποιηθούν από τη Nesperta ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να ελέγχει, πριν προχωρήσει σε κάθε παραγγελία, τυχόν αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, συμβουλευόμενος την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.
 4. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο σε μορφή που επιτρέπει την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους από τον Πελάτη.

Ορισμοί

 1. "Λογαριασμός" έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 7.1,
 2. "Καλάθι αγορών": Ένα εικονικό καλάθι στο οποίο εμφανίζονται οι επιλογές του Πελάτη μεταξύ αυτών που προσφέρονται στον Ιστότοπο,
 3. "Πελάτης": αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή σε νομικό πρόσωπο που αγοράζει Προϊόντα από τη Nesperta μέσω της Ιστοσελίδας,
 4. "Γενικοί Όροι": έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. 1.1;
 5. "Nesperta" έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού. 1.1;
 6. "Παραγγελία": αναφέρεται στην παραγγελία αγοράς που τοποθετείται από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία προσδιορίζει: (i) τον τύπο και την ποσότητα των Προϊόντων που επιλέγονται, (ii) τον τρόπο παράδοσης που επιλέγεται, (iii) τον τρόπο πληρωμής που επιλέγεται, (iv) τον τόπο παραλαβής, (v) και τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη,
 7. "Προϊόν(τα)" έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 3.1,
 8. "TRLGDCU": αναφέρεται στο Βασιλικό Νομοθετικό Διάταγμα 1/2007, που εκδόθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2007, με το οποίο εγκρίθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του Γενικού Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών και των Χρηστών, καθώς και άλλων συμπληρωματικών νόμων,
 9. "Χρήστης": αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που περιηγείται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου ενός Πελάτη).
 10. "Ιστοσελίδα": έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 1.1,

Στόχος

 1. Μέσω της Ιστοσελίδας, η Nesperta πωλεί καλλυντικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων προϊόντων που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση ("Προϊόντα").
 2. Οι πελάτες μπορούν να αγοράζουν Προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση μόνο εάν δηλώνουν, για λογαριασμό τους, ότι είναι επαγγελματίες πελάτες στον σχετικό τομέα ή εάν χρησιμοποιούν τα Προϊόντα υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο επαγγελματία στον σχετικό τομέα.

Πελάτες

 1. Εάν τα Προϊόντα αγοράζονται από τον Πελάτη για επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, δεν ισχύουν τα δικαιώματα και οι εξουσίες που επιφυλάσσει ο νόμος ή/και οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις στους καταναλωτές.
 2. Με αποκλειστική του ευθύνη, ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και να αγοράσει τα Προϊόντα.
 3. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταχώριση αληθινών και ακριβών πληροφοριών στη φόρμα εγγραφής. Τα προσωπικά δεδομένα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά του πελάτη.
 4. Η Nesperta δεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, εάν τα δεδομένα, οι πληροφορίες ή οι δηλώσεις που παρέχονται είναι ψευδή ή/και αναληθή. Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενεί, μεταδίδει ή ταξινομεί περιεχόμενο που δεν τελεί υπό τον έλεγχο της Nesperta.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

 1. Πριν από την υποβολή παραγγελίας, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις ακόλουθες πληροφορίες με ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο:
  1. Την επωνυμία της εταιρείας Nesperta ή, κατά περίπτωση, τη μόνιμη εγκατάστασή της.
  2. Λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή της Nesperta στο εθνικό εμπορικό μητρώο,
  3. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου,
  4. Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας της Nesperta και τον τρόπο αποτελεσματικής επικοινωνίας με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της,
  5. Σαφή και ξεκάθαρη αναφορά των τιμών και των τιμολογίων των διαφόρων προϊόντων ή/και υπηρεσιών που παρέχονται, με επισήμανση του κατά πόσον η τιμή περιλαμβάνει ή όχι φόρους, έξοδα παράδοσης και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο που καθορίζεται,
  6. Χαρακτηριστικά του προϊόντος,
  7. Διαδικασίες πληρωμής, όροι παράδοσης και ημερομηνία παράδοσης των αγαθών από τον επιχειρηματία,
  8. Την ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης και τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να ασκηθεί,
  9. Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης συμβατικής διαμεσολάβησης.
 2. Η Nesperta παραθέτει όλες τις τιμές της σε ευρώ και περιλαμβάνει ΦΠΑ. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης, τα οποία θα τιμολογούνται ξεχωριστά με βάση τους όρους που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και υπολογίζονται πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Η πληρωμή του πελάτη αντιστοιχεί στη συνολική τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

 1. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός εάν η Nesperta ή/και οι πάροχοι υπηρεσιών της διακόψουν τον Ιστότοπο για συντήρηση, ενημέρωση ή/και οποιαδήποτε άλλη διακοπή που είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου ή/και την ασφάλεια, ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν είναι προσβάσιμος, η Nesperta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία.
 2. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω υπηρεσίας απομακρυσμένης επικοινωνίας αποτελεί ευθύνη του πελάτη.
 3. Για την περιήγηση στο διαδίκτυο, η Nesperta συνιστά στον πελάτη να χρησιμοποιεί ένα από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης: IE έκδοση 7 ή νεότερη, Firefox έκδοση 3 ή νεότερη, Opera έκδοση 9 ή νεότερη, Chrome έκδοση 10 ή νεότερη, Safari με τις τελευταίες εκδόσεις της Java και του Flash εγκατεστημένες σε οθόνες με οριζόντια ανάλυση μεγαλύτερη από 1024 px. Το λογισμικό τρίτων ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου. Η χρήση φυλλομετρητών όπως ο Internet Explorer, ο Firefox, η Opera, ο Chrome και ο Safari μπορεί επίσης να επηρεάσει την ορθή εμφάνιση του Ιστού. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε ορισμένα από αυτά τα προγράμματα προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του Ιστού.
 4. Η Nesperta δεν είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι ο δικτυακός τόπος είναι απαλλαγμένος από λάθη, ανωμαλίες ή σφάλματα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Ιστότοπος ή/και το περιεχόμενό του δεν θα είναι διαθέσιμος.

Δραστηριότητες πελατών μέσω διαδικτύου

 1. Για να υποβάλει μια παραγγελία, ο Πελάτης πρέπει να συνδεθεί στον προσωπικό του λογαριασμό ("Λογαριασμός"). Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει Λογαριασμό, εάν δεν το έχει κάνει προηγουμένως, ή να προχωρήσει στην παραγγελία ως επισκέπτης. Δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία.
 2. Οι Λογαριασμοί Πελατών και οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικοί για τους Πελάτες. Ως Πελάτης, συμφωνείτε να μην παρέχετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους και να μην τους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τον Λογαριασμό σας. Θεωρείται ότι οποιαδήποτε χρήση του Λογαριασμού από τον Πελάτη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που συνδέονται με τον Λογαριασμό έχει γίνει από τον Πελάτη.
 3. Η Nesperta διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον Λογαριασμό του Πελάτη και να αρνηθεί ή να ακυρώσει μια παραγγελία σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ομοίως, η Nesperta διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση με Πελάτη που έχει αποκλειστεί ή του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για τέτοια συμπεριφορά.

Προσυμβατικές πληροφορίες

 1. Πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης θα πρέπει να μελετήσει τα επιμέρους δελτία προϊόντων, τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των Προϊόντων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εικόνες που συνοδεύουν τα Προϊόντα δεν αποτελούν συμβατικό στοιχείο και ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τα παρελκόμενα στοιχεία.
 2. Για πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των Προϊόντων στον Ιστότοπο, όπως η σύνθεση, οι ιδιότητες και οι διαστάσεις τους, ανατρέξτε στις περιγραφές τους.
 3. Με την υποβολή παραγγελίας, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για τη φύση, τον σκοπό και τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων που διατίθενται στον Ιστότοπο και ότι έχει ζητήσει και λάβει, κατά περίπτωση, τις απαραίτητες ή/και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή της παραγγελίας του.
 4. Κατά τη στιγμή της παραγγελίας, τα Προϊόντα συμμορφώνονται με την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία.
 5. Οι φωτογραφίες ή/και οι εικόνες παρουσίασης των Προϊόντων δεν αποτελούν συμβατικό στοιχείο και δεν συνεπάγονται ανάληψη ευθύνης εκ μέρους της Nesperta.
 6. Ο Πελάτης μπορεί να προσθέσει Προϊόντα στο καλάθι αγορών του κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο. Ο Πελάτης μπορεί στη συνέχεια να έχει πρόσβαση στη σύνοψη του Καλαθιού Αγορών του, προκειμένου να ελέγξει τα Προϊόντα που έχει επιλέξει και τις τιμές τους.
 7. Κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, η Nesperta μπορεί να επιτρέψει στον Πελάτη να επιλέξει ένα δώρο (προσθέτοντάς το στο καλάθι αγορών) όταν η παραγγελία φτάσει ή υπερβεί ένα συγκεκριμένο ποσό.
 8. Η Nesperta διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα δώρο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, εάν αυτό έχει εξαντληθεί. Η χρήση των κωδικών προώθησης περιορίζεται στις βασικές τιμές χωρίς έκπτωση.
 9. Οι προωθητικοί κωδικοί δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους ή με κουπόνια. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Nesperta, οι κωδικοί προώθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά ανά λογαριασμό. Μόλις εξαργυρωθεί ένας κωδικός, δεν μπορεί να επιστραφεί.
 10. Η Nesperta μπορεί να τροποποιήσει τον κατάλογο των προϊόντων ή/και τις πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα, όπως οι τιμές, οι περιγραφές ή η διαθεσιμότητα, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 11. Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα Προϊόντα ή τη χρήση τους ή εάν έχουν οποιαδήποτε άλλη απορία ή αίτημα για διευκρινίσεις: semilac.gr@semilac.com.

Παραγγελία

 1. Ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα για να υποβάλει μια παραγγελία:
  1. Να επαληθεύσει τα περιεχόμενα του καλαθιού,
  2. Εισαγωγή της διεύθυνσης παράδοσης και επιλογή της μεθόδου παράδοσης, (γ) Να επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής από τις διαθέσιμες, όπως ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου διεκπεραιώνονται από την PayPal ή την Stripe,
  3. να επιβεβαιώσετε την παραγγελία.
 2. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγξει τα στοιχεία της Παραγγελίας και το συνολικό της τίμημα και να διορθώσει τυχόν σφάλματα πριν από την αποδοχή της Παραγγελίας. Κατά συνέπεια, είναι ευθύνη του Πελάτη να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που αφορούν την Παραγγελία και να αναφέρει τυχόν σφάλματα το συντομότερο δυνατό.
 3. Στο πρώτο αίτημα παραγγελίας που αποστέλλει ο Πελάτης ακολουθώντας τις οδηγίες στον Ιστότοπο, το αυτοματοποιημένο σύστημα ζητά από τον Πελάτη να συμπληρώσει μια ειδική φόρμα που καθορίζει τη διεύθυνση παράδοσης και τα στοιχεία που απαιτούνται για την τιμολόγηση.
 4. Οι πληροφορίες πελάτη και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη πρέπει να είναι ακριβή, ακριβή, αληθή και ενημερωμένα. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημίες ή/και καθυστερήσεις που προκύπτουν από εσφαλμένη εισαγωγή δεδομένων.
 5. Αφού ο Πελάτης διαβάσει και αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου, θα επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο πληρωμής και θα επιλέξει την επιλογή "αποστολή παραγγελίας".
 6. Στο Λογαριασμό σας, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση κάθε παραγγελίας, αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα "Παραγγελίες".
 7. Ο Πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης από τη Nesperta μόλις πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Σε αυτή την επιβεβαίωση, συνοψίζουμε το περιεχόμενο της παραγγελίας και τις λεπτομέρειες της παράδοσης.
 8. Η Nesperta διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να ακυρώσει και/ή να απορρίψει οποιαδήποτε Παραγγελία Πελάτη, ανεξάρτητα από τη φύση της ή την κατάσταση παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (i) μη πληρωμή ή μερική πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών οφείλει ο Πελάτης στη Nesperta σε σχέση με προηγούμενες παραγγελίες, (ii) απάτη ή απόπειρα απάτης σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον Πελάτη.

Τοποθέτηση παραγγελίας

 1. Η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Nesperta συνάπτεται όταν η παραγγελία που έχει υποβάλει ο Πελάτης γίνει αποδεκτή από τη Nesperta, η οποία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη εντός 48 ωρών από την ημερομηνία της παραγγελίας.
 2. Η παραγγελία του Πελάτη προετοιμάζεται για αποστολή:
  1. σε περίπτωση αντικαταβολής, αμέσως μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τη Nesperta,
  2. σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα: Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τη Nesperta και μετά την παραλαβή της πληρωμής του Πελάτη στο λογαριασμό της Nesperta,
  3. σε περίπτωση πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών: Αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τη Nesperta και την έγκριση της ηλεκτρονικής πληρωμής.
 3. Η Nesperta αποστέλλει τα προϊόντα που αγοράζονται στον ιστότοπο αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.
 4. Ανάλογα με την επιλογή που έχει επιλέξει ο Πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας και τη γεωγραφική θέση του Πελάτη, η παράδοση θα παρέχεται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην πολιτική παράδοσης, η οποία είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://semilac.gr/gr/paradosi-kai-pliromi.
 5. Η παράδοση θα γίνεται στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται κατά την παραγγελία.
 6. Ο Πελάτης δεν μπορεί πλέον να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια παραγγελία από τη στιγμή που αυτή έχει επιβεβαιωθεί και τοποθετηθεί. Εκτός εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων12 , το τίμημα που κατέβαλε ο Πελάτης δεν επιστρέφεται.

Μη διαθεσιμότητα προϊόντων

 1. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό εάν το προϊόν που παραγγέλθηκε δεν είναι διαθέσιμο και η μη διαθεσιμότητα δεν είχε επισημανθεί κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
 2. Εάν ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει: (i) την ακύρωση της παραγγελίας για το σχετικό μη διαθέσιμο προϊόν ή (ii) την παράδοση ενός προϊόντος ισοδύναμης ποιότητας και τιμής.
 3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει ακύρωση, το αντίστοιχο ποσό θα επιστρέφεται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η επιστροφή θα γίνει τότε με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ή ο χρήστης έχει επιλέξει ρητά μια μέθοδο παράδοσης διαφορετική από τη λιγότερο δαπανηρή μέθοδο τυπικής παράδοσης, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή αυτή. Εάν ο Πελάτης ζητήσει την παράδοση ενός Προϊόντος ισοδύναμης ποιότητας και τιμής, ο Πελάτης ενημερώνεται ότι μπορεί να ασκήσει εκ νέου το δικαίωμα υπαναχώρησής του υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 12 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά χωρίς ποινή και χωρίς να προσδιορίσει τον λόγο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων. Οι πολλαπλές αγορές που πραγματοποιούνται από τον Πελάτη με μία ενιαία παραγγελία και παραδίδονται χωριστά υπόκεινται στην προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών που αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του τελευταίου Προϊόντος.
 2. Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τη Nesperta, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις ακόλουθες διευθύνσεις
 3. Nesperta Europe sp. z o.o.
  ul. Obornicka 7,
  62-002 Jelonek
  e-mail: reklamacje@nesperta.com

  The address for complaints is: Nesperta Europe sp. z o.o ul. Poznańska 165, 62-052 Komorniki.

  "- Προς (εδώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται το πλήρες όνομα, η διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επιχειρηματία):
  - Σας ενημερώνω/σας ενημερώνουμε (*) ότι με το παρόν υπαναχωρώ/συμβάλλουμε (*) από τη σύμβασή μου/μας για την πώληση του ακόλουθου αγαθού/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
  - Παραγγελία/παραλαβή στις (*)
  - Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών) και χρήστη(-ών)
  - Κατοικία των καταναλωτών και των χρηστών
  - Υπογραφή του καταναλωτή και του/των χρήστη(ων) (μόνο εάν το έντυπο υποβάλλεται σε χαρτί)
  - Ημερομηνία".

 4. Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα προϊόντα που αγόρασε στη Nesperta χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης.
 5. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, στην αρχική τους συσκευασία, πλήρη σε όλα τα μέρη τους και με τα έγγραφα που έλαβε ο Πελάτης κατά την παράδοση.
 6. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη.
 7. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 103 του TRLGDCU, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιπτώσεις- ειδικότερα, στα ακόλουθα σενάρια: (γ) την προμήθεια αγαθών προσαρμοσμένων στις προδιαγραφές του καταναλωτή και του χρήστη ή σαφώς εξατομικευμένων- ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω προβλημάτων προστασίας της υγείας ή υγιεινής, αλλά έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 8. Η Nesperta επιστρέφει στον Πελάτη το ποσό των Προϊόντων που υπόκεινται σε υπαναχώρηση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων αποστολής), με την επιφύλαξη του δικαιώματος να ελέγξει τη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση του Πελάτη από τη σύμβαση.
 9. Εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητά διαφορετικά, η Nesperta επιστρέφει τα ποσά χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης. Θα υπάρχει περίοδος υπαναχώρησης δεκατεσσάρων ημερών ή, κατά περίπτωση, περίοδος υπαναχώρησης τριάντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής ή ο χρήστης έλαβε την ενημέρωση.

Εγγύηση

 1. Το προϊόν που αγοράζει ο Πελάτης καλύπτεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης για περίοδο τριών (3) ετών από την παράδοση.
 2. Η νόμιμη εγγύηση ισχύει όταν, εντός των προαναφερθέντων περιόδων, το Προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα συμμόρφωσης, δηλαδή όταν διαπιστώνεται ότι:
  1. ακατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιούνταν κανονικά προϊόντα του ίδιου τύπου,
  2. ασυμβίβαστο με την περιγραφή που παρέχει η Nesperta στην ιστοσελίδα της,
  3. το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη ποιότητα και απόδοση που ο πελάτης εύλογα θα ανέμενε από ένα προϊόν του ίδιου τύπου.
 3. Ο πελάτης δικαιούται να λάβει δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι πελάτες μπορούν, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν κατάλληλη μείωση της τιμής ή καταγγελία της σύμβασης, εάν η αντικατάσταση των προϊόντων είναι αδύνατη ή υπερβολικά επαχθής για τη Nesperta.
 4. Ο Πελάτης χάνει τα δικαιώματα αυτά εάν δεν ειδοποιήσει τη Nesperta εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών.
 5. Για μη συμμορφούμενα προϊόντα, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες Πελατών και να ακολουθήσει την υποδεικνυόμενη διαδικασία επιστροφής.
 6. Τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στη Nesperta με την αρχική τους συσκευασία, τα εξαρτήματα και την τεκμηρίωσή τους. Διαφορετικά, η Nesperta δεν θα είναι σε θέση να τα αντικαταστήσει.
 7. Η Nesperta θα επαληθεύσει την εγκυρότητα της απαίτησης μόλις παραλάβει τα επιστρεφόμενα Προϊόντα από τον Πελάτη. Μόνο εάν η επαλήθευση αυτή είναι θετική, η Nesperta θα αντικαταστήσει το μη συμμορφούμενο Προϊόν και θα το επιστρέψει στον Πελάτη εντός 30 (τριάντα) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τη Nesperta.
 8. Η Nesperta θα ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει τα Προϊόντα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας για την άσκηση των μεταγενέστερων νόμιμων δικαιωμάτων της.
 9. Εάν τα Προϊόντα έχουν αγοραστεί για επαγγελματικούς/επαγγελματικούς σκοπούς, ισχύει η νόμιμη περίοδος εγγύησης 1 (ενός) έτους από την ημερομηνία παράδοσης.
 10. Στην περίπτωση που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, εάν μια μη συμμόρφωση δεν αναφερθεί στη Nesperta εντός οκτώ ημερών από την ανακάλυψή της, ο Πελάτης χάνει τα δικαιώματά του.

Αποποίηση ευθύνης

 1. Ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης των προϊόντων, η Nesperta δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που υπέστη ο Πελάτης. Η Nesperta αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τη χρήση των Προϊόντων που απαγορεύεται, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες χρήσης ή/και αποκλίνει από τον κανονικό σκοπό τους.
 2. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη ή επιστροφή χρημάτων από τη Nesperta εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα, ιδίως λόγω ασυμβίβαστων για την υγεία (π.χ. αλλεργίες).
 3. Σε καμία περίπτωση η Nesperta δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση του Πελάτη με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ιδίως κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
 4. Η Nesperta δεν φέρει καμία ευθύνη για γεγονότα ή ανεπάρκειες που οφείλονται στον ταχυμεταφορέα, σε πράξη τρίτου, σε πράξη του Πελάτη ή που οφείλονται σε ανωτέρα βία/απρόβλεπτες περιστάσεις. Η Nesperta δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλα γεγονότα, ούτε για βλάβες ή ανεπάρκειες που σχετίζονται με το δίκτυο του Διαδικτύου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στον αποκλειστικό έλεγχό της.
 5. Όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ευθύνη του Πελάτη. Ο Πελάτης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων που έχει αγοράσει.

Ανωτέρα βία

 1. Γεγονός ανωτέρας βίας δεν παρέχει στη Nesperta ή στον Πελάτη το δικαίωμα για οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την αδυναμία ή την καθυστέρηση εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής της βάσει των παρόντων Γενικών Όρων.
 2. Μεταξύ των λόγων ανωτέρας βίας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, ατυχήματα, εκρήξεις, πυρκαγιές, απεργίες ή/και αποκλεισμοί, σεισμοί, πλημμύρες, κλοπές, μέτρα της αρχής, απεργίες των υπαλλήλων της Nesperta ή των μεταφορέων που χρησιμοποιεί, καθώς και άλλες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Nesperta.
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που εμποδίζει την εκτέλεση των Γενικών Όρων, η Nesperta ενημερώνει τον Πελάτη εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την επέλευση του γεγονότος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.
 4. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας, αναστέλλονται οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Ασφάλεια δεδομένων και πολιτική απορρήτου

 1. Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων: https://semilac.gr/gr/politiki-aporritou.

Πνευματική ιδιοκτησία

 1. Όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που συνδέονται με τον ιστότοπο και τα συστατικά του μέρη ανήκουν στη Nesperta ή/και έχουν παραχωρηθεί από τη Nesperta.
 2. Οι παρόντες Γενικοί Όροι δεν παρέχουν, ρητά ή σιωπηρά, κανένα δικαίωμα στον Πελάτη επί των ονομάτων, των εμπορικών σημάτων, των αρχικών, των λογότυπων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων της Nesperta.
 3. Ούτε οι παρόντες Γενικοί Όροι ούτε η υποβολή παραγγελίας συνιστούν οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Πελάτη σε σχέση με οποιοδήποτε από τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Ιστότοπο ή/και είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου.
 4. Οι φωτογραφίες, οι παρουσιάσεις, οι απεικονίσεις και οι αναλύσεις που γίνονται με σκοπό την πώληση των προϊόντων στον Πελάτη παραμένουν ιδιοκτησία της Nesperta. Από την άποψη αυτή, ο Πελάτης συμφωνεί να μην αναπαράγει ή εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε από αυτές τις αναλύσεις, απεικονίσεις, παρουσιάσεις ή φωτογραφίες χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της Nesperta.

Τελικές διατάξεις

 1. Εάν κάποια ρήτρα των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων καταστεί άκυρη ή ανίσχυρη από το νόμο, από παρέμβαση των αρμόδιων αρχών ή από δικαστική απόφαση, η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων ρητρών δεν επηρεάζεται.
 2. Επισημαίνεται ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν, στο βαθμό που είναι συμβατοί, και στην περίπτωση μεταγενέστερων, διαφορετικών και ειδικών συμφωνιών.
 3. Ο Χρήστης θα ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, εάν οι παρόντες Γενικοί Όροι τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή από τη Nesperta, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και μονομερώς.
 4. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που ισχύουν για μια παραγγελία είναι αυτοί που εμφανίζονται στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Επίλυση διαφορών

 1. Οι πελάτες ενημερώνονται από τη Nesperta ότι κάθε διαφορά που προκύπτει σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να επιλυθεί μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, η οποία μπορεί να ξεκινήσει με πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις σχέσεις που συνδέονται με αυτούς θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.