Φόρτωση...

Επικοινωνία

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας , επικοινώνησε μαζί μας μέσω mail ή κάλεσε στο +30 6947520159

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας

Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων - Nesperta Europe sp. z o.o. ul. Obornicka 7, 62-002 Jelonek σας ενημερώνει ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και για να εξασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι:

 1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι: Nesperta Europe sp. z o.o. με έδρα το Jelonek, 62-002, ul. Obornicka 7, Πολωνία.
 2. Επικοινωνία για την προστασία δεδομένων: e-mail: iod@nesperta.com
 3. Πηγή δεδομένων:
  Λάβαμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας και οικειοθελώς από εσάς όταν εγγραφόσασταν για λογαριασμό, κάνατε παραγγελία για να αγοράσετε τα προϊόντα μας ή λάβατε εμπορικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων.
 4. Πεδίο εφαρμογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία:
  Nesperta Europe sp. z o.o. pΕπεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που ορίζεται στις φόρμες παραγγελίας, καταγγελίας, επικοινωνίας, εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, ιδίως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον εν λόγω σκοπό, τα οποία παρέχετε στις φόρμες, π.χ. εγγραφή λογαριασμού, παραγγελία κ.λπ.
 5. Σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. προκειμένου να δημιουργηθεί λογαριασμός πελάτη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του DPA) και να συναφθεί και να εκτελεστεί σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού απαιτήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA). Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς: όνομα ή επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή καταστατικής έδρας, διεύθυνση παράδοσης εάν διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας ή καταστατικής έδρας, αριθμός ΦΠΑ, αριθμός παραγγελίας και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης ή απαίτησης.
  2. προκειμένου να δημιουργηθεί λογαριασμός πελάτη (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του DPA) και να συναφθεί και να εκτελεστεί σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού απαιτήσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του DPA). Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς: όνομα ή επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή καταστατικής έδρας, διεύθυνση παράδοσης εάν διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας ή καταστατικής έδρας, αριθμός ΦΠΑ, αριθμός παραγγελίας και αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης ή απαίτησης.
  3. για το σκοπό της επεξεργασίας μηνυμάτων μέσω της φόρμας επικοινωνίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) RODO), ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση απαντήσεων και καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για την ανάκληση της συγκατάθεσης.
  4. για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για λόγους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ΤΠ και της πρόληψης και καταπολέμησης των προσπαθειών απάτης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του RODO), ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση IP ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Τα δεδομένα αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή για τη διευκρίνιση περιστατικών.
  5. προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον επιχειρηματία από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) RODO). Ο διαχειριστής επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής διεύθυνσης, διεύθυνση παράδοσης, εάν διαφέρει από την ιδιωτική διεύθυνση ή την επαγγελματική διεύθυνση, και αριθμό ΦΠΑ, αριθμό παραγγελίας και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.
  6.  
 6. Συνέπειες της μη παροχής προσωπικών δεδομένων:
  Η παροχή των δεδομένων σας είναι εθελοντική, αν και απαραίτητη για τη χρήση της προσφοράς μας.
 7. Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων:
  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι το χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω ή στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν της απαιτούμενης από το νόμο επεξεργασίας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης- αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα τέτοιο αίτημα στη διεύθυνση: iod@nesperta.com 
 8. Αποδέκτες δεδομένων:
  Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε οντότητες στις οποίες αναθέτουμε υπηρεσίες που απαιτούν επεξεργασία δεδομένων, όπως: έμπιστοι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (φιλοξενία, συντήρηση), ταχυδρομικοί φορείς για την αποστολή παραγγελθέντων προϊόντων, οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες αρχειοθέτησης και καταστροφής εγγράφων και υποστήριξης μάρκετινγκ για εμάς. Οι εν λόγω οντότητες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα βάσει γραπτής συμφωνίας μαζί μας και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν επίσης να διατεθούν σε εξουσιοδοτημένες δημόσιες αρχές σε αυστηρά καθορισμένες νομικές περιπτώσεις.
 9. Δικαιώματα:
  Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων σας, να ζητήσετε διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, να υποβάλετε ένσταση, καθώς και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να καταγγείλετε σε εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του RODO. Στην Πολωνία, πρόκειται για τον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://uodo.gov.pl/en/484.
  Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή γραπτής αίτησης στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο. 1 ή 2, ήτοι iod@nesperta.com
 10. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://semilac.gr/gr/#

υποχρεωτικά πεδία

Στοιχεία επικοινωνίας

Εξυπηρέτηση πελατών
Παράπονα και επιστροφές
Διεύθυνση αλληλογραφίας
 
Nesperta Europe Sp. z o.o.
ul. Poznańska 165,
62-052 Komorniki
Έδρα της εταιρείας
 
Nesperta Europe Sp. z o.o.
ul. Obornicka 7,
62-002 Jelonek
NIP5252837102
Τμήμα Εξαγωγών